Instructiefilmpjes

Bij een dosisaërosol zit het geneesmiddel in een drijfgas in het apparaat.
Door op het toestel te drukken, komt de dosis geneesmiddel vrij en kan deze tegelijk ingeademd worden

DOSISAËROSOL

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x